Projekt II. (2163015)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:PRO2Approved:10.06.2019
Valid until: ??Range:0P+5C
Semestr:2Credits:4
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Projektování vytápěcích zařízení, rozvodů tepla a systémů pro využívání obnovitelných zdrojů energie. Projektování větracích a klimatizačních zařízení včetně čištění plynů a snižování hluku.
Structure
Návrh, dimenzování a projekt vytápěcích a klimatizačních zařízení. Práce s odbornou literaturou. Uplatňování výpočtových metod a progresivních technologických řešení.
Structure of tutorial
Návrh, dimenzování a projekt vytápěcích a klimatizačních zařízení. Práce s odbornou literaturou. Uplatňování výpočtových metod a progresivních technologických řešení.
Literarture
Drkal, F.; Zmrhal, V. Větrání. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05181-8.
Chyský J. Hemzal, K. a kol. Větrání a klimatizace. Brno: Bolit B-press, 1993. 490 s. ISBN 80-901574-0-8
Zmrhal, V. Úpravy vzduchu v klimatizaci (I - VII). portál TZB - info, 2006
ČSN 73 41 08 – Šatny, umývárny a záchody.
ČSN 73 05 48 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů.
Requirements
Zvládnutí: Projektování vytápěcích zařízení, rozvodů tepla a systémů pro využívání obnovitelných zdrojů energie. Projektování větracích a klimatizačních zařízení včetně čištění plynů a snižování hluku.
Keywords
Vytápění, vzduchotechnika, ochrana ovzduší, obnovitelné zdroje energie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 21.7.2024, 0:16 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)