Otopné plochy (2163046)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:OPLApproved:10.06.2019
Valid until: ??Range:1P+1C
Semestr:LCredits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Teplotechnické, geometrické a provozní vlastnosti otopných ploch. Volba a dimenzování otopných ploch ve vazbě k otopné soustavě a vytápěnému objektu.
Teacher's
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
Sdílení tepla ve vymezeném prostoru a u otopných ploch. Konstrukční řešení, materiály a použitelnost jednotlivých otopných ploch. Experimentální stanovení charakteristik otopných těles. Volba a dimenzování otopných ploch. Nové metodiky návrhu otopných ploch - optimalizace.
Structure of tutorial
Procvičení témat: Sdílení tepla ve vymezeném prostoru a u otopných ploch. Konstrukční řešení, materiály a použitelnost jednotlivých otopných ploch. Experimentální stanovení charakteristik otopných těles. Volba a dimenzování otopných ploch. Nové metodiky návrhu otopných ploch - optimalizace.
Literarture
Bašta, J.: Otopné plochy – otopná tělesa. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2016. – 204 s. – ISBN 978-80-01-05943-2.
Requirements
Znalost témat: Teplotechnické, geometrické a provozní vlastnosti otopných ploch. Volba a dimenzování otopných ploch ve vazbě k otopné soustavě a vytápěnému objektu.
Keywords
Vytápění, otopná plocha, otopné těleso
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 16.6.2024, 20:40 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)