Otopné plochy (2163046)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:OPLSchválen:10.06.2019
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:LKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Teplotechnické, geometrické a provozní vlastnosti otopných ploch. Volba a dimenzování otopných ploch ve vazbě k otopné soustavě a vytápěnému objektu.
Vyučující
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Sdílení tepla ve vymezeném prostoru a u otopných ploch. Konstrukční řešení, materiály a použitelnost jednotlivých otopných ploch. Experimentální stanovení charakteristik otopných těles. Volba a dimenzování otopných ploch. Nové metodiky návrhu otopných ploch - optimalizace.
Osnova cvičení
Procvičení témat: Sdílení tepla ve vymezeném prostoru a u otopných ploch. Konstrukční řešení, materiály a použitelnost jednotlivých otopných ploch. Experimentální stanovení charakteristik otopných těles. Volba a dimenzování otopných ploch. Nové metodiky návrhu otopných ploch - optimalizace.
Literatura
Bašta, J.: Otopné plochy – otopná tělesa. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2016. – 204 s. – ISBN 978-80-01-05943-2.
Požadavky
Znalost témat: Teplotechnické, geometrické a provozní vlastnosti otopných ploch. Volba a dimenzování otopných ploch ve vazbě k otopné soustavě a vytápěnému objektu.
Klíčová slova
Vytápění, otopná plocha, otopné těleso
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.6.2024, 10:54 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)