Nízkoenergetické chlazení budov (2163048)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:NCHBSchválen:10.06.2019
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:ZKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět podává základní informace nízkoenergetických, alternativních a pasivních metodách chlazení budov.
Vyučující
Ing. Miloš Lain Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Miloš Lain Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Miloš Lain Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Tepelná zátěž budov, chladicí výkon klimatizace, vnější klima, vnitřní zdroje tepla. Strojní chlazení, volné chlazení, akumulace chladu, využití odpadního tepla. Pasivní chlazení - koncepce budov. Nízkoenergetické chlazení - adiabatické chlazení vzduchu, noční větrání, sálavé chlazení s akumulační hmotou, chlazení využívající chlad ze zemského polomasivu, systémy pro využití vysokoteplotního chlazení (sálavé chlazení, vytěsňovací přívod vzduchu).
Osnova cvičení
Předmět je organizován formou seminářů. Seznámení se s zadanými budovami a jejich klimatizačním systémem
Příprava monitorování provozu a spotřeb.
Analýzy naměřených dat.
Návrh opatření pro snížení energetické náročnosti.
Na jedné budově pracují týmy 2 až 5 osob dle rozsahu prací a společně vypracují zprávu, která je podkladem pro získání zápočtu. Součástí seminářů by byl i můj výklad. Počet a hodinový rozsah seminářů určíme operativně, dle potřeby a časových možností.
Literatura
Passive cooling of buildins, M. Santamouris, D. Asimakopoulos, London 2001
Natural ventilation on Buildings, F. Allard, London 2002
Požadavky
Zpracování zprávy. Znalost témat předmětu.
Klíčová slova
chlazení budov
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2024, 3:51 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)