česky  čs
english  en
Diplomová práce (2163086)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:24.03.2010
Valid until: ??Range:0P+20C
Semestr:*Credits:26
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Diplomová práce je závěrečná samostatná práce prověřující schopnost samostatného logického technického myšlení, orientace v problému, práce s technickými materiály a aplikace nabytých teoretických znalostí studentů.
Structure
Určuje vedoucí diplomové práce dle tématu
Structure of tutorial
Určuje vedoucí diplomové práce dle tématu
Literarture
Určuje vedoucí diplomové práce dle tématu
Requirements
Určuje vedoucí diplomové práce dle tématu
Keywords
podle tématu
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)