česky  čs
english  en
Oborový projekt I. (2163121)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:OP1Approved:08.04.2022
Valid until: ??Range:0P+4C+0L
Semestr:Credits:4
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Aplikace základních poznatků z oboru techniky prostředí.
Structure
činitelé prostředí, čistota ovzduší a snižování emisí, tepelné ztráty budov, tepelná zátěž budov, větrání a klimatizace, vytápění, metody snižování hluku
Structure of tutorial
činitelé prostředí, čistota ovzduší a snižování emisí, tepelné ztráty budov, tepelná zátěž budov, větrání a klimatizace, vytápění, metody snižování hluku
Literarture
[1] Nový, R.: Technika prostředí. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03492-5.
Requirements
Zvládnutí problematiky: činitelé prostředí, čistota ovzduší a snižování emisí, tepelné ztráty budov, tepelná zátěž budov, větrání a klimatizace, vytápění, metody snižování hluku
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)