Oborový projekt I. (2163121)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:OP1Schválen:08.04.2022
Platí do: ??Rozsah:0P+4C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Aplikace základních poznatků z oboru techniky prostředí.
Osnova
činitelé prostředí, čistota ovzduší a snižování emisí, tepelné ztráty budov, tepelná zátěž budov, větrání a klimatizace, vytápění, metody snižování hluku
Osnova cvičení
činitelé prostředí, čistota ovzduší a snižování emisí, tepelné ztráty budov, tepelná zátěž budov, větrání a klimatizace, vytápění, metody snižování hluku
Literatura
[1] Nový, R.: Technika prostředí. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03492-5.
Požadavky
Zvládnutí problematiky: činitelé prostředí, čistota ovzduší a snižování emisí, tepelné ztráty budov, tepelná zátěž budov, větrání a klimatizace, vytápění, metody snižování hluku
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.5.2024, 0:39 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)