česky  čs
english  en
Stlačování a doprava plynů (2171702)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:19.05.2008
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Teorie stlačování. Konstrukce, výpočty a regulace výkonnosti kompresorů, provoz s
různými plyny. Chladivové kompresory. Technika stlačeného vzduchu. Ekonomické a ekologické problémy při
výrobě a rozvodu stlačeného vzduchu.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Liška A.,Novák P: KOMPRESORY, skripta vyd.ČVUT, Praha, 1999
Liška A.,Novák P: TECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHU, příručka vyd.ČVUT, Praha 1999
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)