česky  čs
english  en
Projektování s podporou počítače (2181012)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Manažerství projektu. Metodika projektování s podporou počítače. Flowsheeting. Bilancování procesních linek,unikátní metodika bilancování v programu EXCEL, struktura komplexního projektového programu PRO II (SimSci - USA) a jeho využití. Osvojení práce s programem a samostatné vyřešení výrobní linky. Optimalizace provozních parametrů linky, cenové inženýrství, výběr optimálních typů zařízení, stanovení jejich ceny a hodnoty celé výrobní linky.
Osnova
No. Lecture
1 Process design (PD) accuracy, PD steps.
2 Pitra: Project management-invited lecture.
3 Project conception and definition.
Documentation needed for building application.
4 Flow-sheeting techniques, equipment and streams numbering and symbols used, equipment data sheets
5 Mass and enthalpy (M&E] balances principles and techniques-simulation programs.
6 Mass balances in EXCEL.
7 Mass balances in EXCEL.
8 M&E Balances in EXCEL.
9 M&E Balances in EXCEL-special cases.
10 PRO II software, demonstration case.
11 Roušar: Project management and project implementation.
12 Project implementation, production, maintenance, hazard.
13 Process design optimization.
14 Capital cost estimation
Manufacturing cost estimation
Investment and operation cost structure.
Osnova cvičení
No. Seminar
1 Information sources.
2 Narrowing project possibilities.
3 Distribution of home-works, EXCEL physical properties data and EXCEL special operations.
4 Flow-sheeting in AUTOCAD, Smart Draw and EXCEL.
5 Case1: Manufacture of soda-bicarbonate.
6 Case1: Manufacture of soda-bicarbonate.
7 Case 2: Heating of a residential house.
8 Case 2: Heating of a residential house.
9 Case 3: Manufacture of reduced iron.
10 PRO II- Case 1 and 2
11 PRO II- Case 3-4
12 PRO II- Case 5
13 Case 1: Optimization of reactor design.
14 Estimation of equipment prize-inflation, size, material, risk effects Structure of costs for built in heat exchanger.
Literatura
1. University Samba server
start-run\\fsh>studium>U12118>Ditl>PPP>Czech
Ditl>PPP- Czech or English version of the course:
P.Ditl and J.Skřivánek:Flowsheeting
a Microsoft EXCEL- lectures-new concept, solved cases in EXCEL,
PRO II Manual (in Czech)- (for English version contact secretary) Invited lectures (power point): Prof. Pitra and
Ass. Prof. I. Roušar
2. Gael D. Ulrich: A guide to chemical engineering process and economics, John Wiley & Sons, 1984
3. Max S. Peters, Klaus D. Timmerhaus: Plant design and economics for chemical engineers,
McGraw Hill, 2003, www.esnips.com
4. Harry Silla: CHEMICAL PROCESS ENGINEERING Design and Economics, MARCEL DEKKER, INC. NEW YORK - BASEL, 2003, www.esnips.com
5. Pavel Ditl and Jaroslav Skřivánek: www.ditl.cz : Flowsheeting a Microsoft EXCEL
Požadavky
Řešení soustav rovnic.
Základy EXCELu.
Základy technické termodynamiky.
Předměty o konstrukci základních prvků linek(čerpadla, kompresory, tepelné výměníky, atd...)
Klíčová slova
projektovaní, hmotové a entalpicke bilance, PRO II, optimalizace, simulace, ekonomika projektu
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)