Projektování a provoz výroben (2181013)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:10Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Charakteristika průmyslově - produkčních technologií. Reprodukční cyklus výrobních systémů a jeho vztah k makroekonomickým kategoriím. Hodnocení hospodaření podniku (produktivita, efektivita, cashflow). Řešení technologického výrobního procesu a předprojektová dokumentace. Projektová činnost (dispoziční řešení, projektová dokumentace, principy bezpečnostní, ekologické, předcházení škodám). Postup při výstavbě investičních celků. Údržba.(Pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 6.7.2020, 12:05 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)