česky  čs
english  en
Tepelné pochody (2181017)
Departments:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Abbreviation:Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:4P+2C
Semestr:8Credits:7
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Základní procesy, zařízení a oběhy energetických přeměn v chemickém, potravinářském a spotřebním průmyslu. Energetické bilancování. Spalování fosilních paliv a odpadů. Mírné a hluboké chlazení. Zkapalňování a dělení plynů. Chlazení a mražení potravin. Tepelná čerpadla. Speciální případy přenosu tepla. Teorie a konstrukce výměníků tepla. Rekuperátory a regenerátory. Rotační a tenkovrstvé výměníky tepla. Zanášení a čištění teplosměnných ploch. Odpařování a zahušťování. Odpařovací stanice. Sušení a sušicí aparáty. Kontaktní, konvektivní a rozprašovací sušárny. Zvláštní typy sušících zařízení, sublimační sušení a lyofilizace. Pece. Akumulace energie.(Pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)