česky  čs
english  en
Stroje pro spotřební průmysl (2181018)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:9Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Principy a způsoby řešení operací: plnění a dávkování materiálů různého skupenství a reologických vlastností, uzavírání s nebo bez použití pomocného prostředku, orientace předmětů hromadné výroby do stejné polohy a seskupení. Stříhání nůžkové a tlakové, vrstvení tlakového materiálu. Funkční uzly a zařízení průmyslu papíru a celulózy, sklářského a keramického.(Pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)