česky  čs
english  en
Základy stavby výrobních zařízení (2181024)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:4P+3C
Semestr:7Kredity:7
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Třídění výrobních zařízení, návrhová kritéria. Konstrukční řešení zařízení a aparátů v závislosti na typu a použití. Konstrukční materiály, svařování, protikorozní ochrana. Dimenzování typických dílů a zařízení (hřídele, nosníky, patky, potrubí, tlakové nádoby, trubkové výměníky, kolonové aparáty). Výpočty potrubních soustav (statika, kmitání, použití výpočtových programů na bázi MKP). Utěsňování strojních součástí. Praktické příklady vhodného a nevhodného řešení některých aparátů.(Pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)
Osnova
1. Stroje a aparáty používané v potravinářském a chemickém průmyslu..
2. Typické příklady zařízení, provozní zkušenosti, postup při návrhu zařízení a linky.
3. Tokové principy, kvalita výrobních zařízení, konstrukční materiály a jejich vlastnosti, svařování.
4. Příklad řešení návrhu a zprovoznění linky v USA, dimenzování zařízení
5. Dimenzování zařízení, tlakové nádoby
6. Tlakové nádoby, trubkové výměníky tepla - konstrukční řešení.
7. Trubkové výměníky tepla - příklad výpočtu podle ČSN, opěrné uzly atp.
8. Teplotní dilatace trubkového výměníku - odvození zjednodušených vztahů pro určení napětí.
9. Návrh výměníku kapalina - kapalina (chladič sirupu).
10. Stabilita prutů a válců, vnější přetlak.
11. Vysokotlaké nádoby - konstrukční řešení a výpočetní vztahy.
12. Utěsňování - nepohyblivé těsnění.
13. Utěsňování - pohyblivé těsnění, koroze.
14. Koroze, kmitání válcových konstrukcí, teplotní napětí.

Osnova cvičení
1. Příklady zařízení v potrav. a chemickém průmyslu
2. Pevnostní výpočet plochého vyztuženého víka zahřívače
3. Výpočet kuželového víka a vyztužení otvoru
4. Pevnostní výpočet tlakové nádoby (trubkového výměníku)
5. Příklad komplexního výpočtu výměníku tepla
6. Výpočet těsnění
7. Zápočtový test
Literatura
Lukavský, Havelka, Ječmen, Sigl: Konstrukce výrobních zařízení, Skriptum ČVUT
Jaššo, Lukavský: Konstrukce aparátů, Skriptum ČVUT
Lukavský: Konstrukce výrobních zařízení - konstrukční tabulky, Skriptum ČVUT
ČSN 690010 - Netopené tlakové nádoby
ČSN EN 13445-3 - Netopené tlakové nádoby
http://fsinet.fsid.cvut.cz/cz/U218/peoples/hoffman/PREDMETY/ZSVZ/zsvz.htm
Klíčová slova
Konstrukce, aparáty, výpočet napětí, tlakové nádoby, utěsňování, koroze
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)