česky  čs
english  en
Fyzikální chemie (2181030)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+1.7C+0.3L
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní pojmy. Skupenské stavy látek. Stavové chování tekutin (ideální a reálné chování). Termodynamické vlastnosti tekutin. První a druhý zákon termodynamiky. Chemická termodynamika. Fázové rovnováhy jednosložkové a vícesložkové (kapalina ? pára, kapalina ? kapalina, kapalina ? tuhá fáze, tuhá fáze ? plyn). Povrchové jevy (adsorpce). Teorie a aplikace termodynamiky roztoků. Reakční kinetika a chemická rovnováha. Termodynamická analýza systémů.
Vyučující
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Letní 2021/2022
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Letní 2020/2021
Osnova
1. Látkové soustavy, složení soustav
2. Stavové p-V-T chování: reálné plyny, kapaliny, kubické rovnice.
3. Stavové p-V-T chování: teorém korespondujících vztahů (TKS)
4. Základy termodynamiky ? 1. a 2. věta termodynamická
5. Základy termodynamiky látkových soustav
6. Termodynamické vlastnosti tekutin
7. Fugacita
8. Roztoky
9. Fázové rovnováhy jednosložkových soustav
10. Fázové rovnováhy vícesložkových soustav.
11. Fázové rovnováhy soustav kapalina ? pára.
12. Soustavy s chemickou reakcí: Reakční kinetika. Látkové bilance.
13. Soustavy s chemickou reakcí: Energetické bilance chemických procesů
14. Soustavy s chemickou reakcí: Chemická rovnováha
Osnova cvičení
1. Složení soustav - koncentrace
2. Stavové chování ? kubické rovnice
3. Stavové chování ? TKS
4. Stavové chování ? směsi.
5. Termodynamické vlastnosti tekutin: reziduální odchylky
6. Termodynamické vlastnosti tekutin: aplikace (izobarický ohřev, škrcení, adiabatická expanze)
7. Fugacita a fugacitní koeficient
8. Roztoky.
9. Fázové rovnováhy jednosložkových soustav: tlak sytých par, výparné teplo.
10. Fázové rovnováhy soustav kapalina ? pára: ideální chování, destilace.
11. Fázové rovnováhy soustav kapalina ? pára: reálné chování.
12. Soustavy s chemickou reakcí: Látkové bilance.
13. Soustavy s chemickou reakcí: Energetické bilance chemických procesů
14. Soustavy s chemickou reakcí: Chemická rovnováha
Literatura
Smith JM, Van Ness H.C, Abbot M. : Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics. McGraw Hill, 2000
Moore W.: Fyzikální chemie. SNTL 1979
Russell J.B.: General chemistry, McGraw Hill, 1992
Požadavky
Vypracování a odevzdání výpočtových úloh.
Klíčová slova
chemie, fyzikální chemie stavové chování tekutin termodynamické vlastnosti tekutin fázové rovnováhy chemická rovnováha termochemie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)