Tepelné procesy (2181074)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:4P+2C
Semestr:8Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Teorie a konstrukce výměníků tepla. Rekuperátory a regenerátory. Rotační a tenkovrstvé výměníky tepla. Zanášení a čistění teplosměnných ploch. Odpařování a konstrukce odpařovacích aparátů. Jedno a vícestupňové odpařovací stanice. Protiproudé, souproudé a smíšené uspořádání látkových proudů. Sušení a sušící aparáty. Látkové a energetické bilance sušícího procesu. Kontaktní, konvektivní a rozprašovací sušení. Sušení v jedno a vícestupňových aparátech. Zvláštní případy sušících procesů - sublimační sušení a lyofilizace.(Pro oborové studium Ekotechnika)
Osnova
1. Výměníky tepla - klasifikace, konstrukční uspořádání (Rekuperátory a regenerátory. kotlové, deskové a spirálové výměníky tepla).
2. Rotační a tenkovrstvé výměníky tepla. Intenzifikace přenosu tepla. Zanášení a čistění teplosměnných ploch.
3. Standardy TEMA a ALPEMA.
4. Teorie výměníků tepla. Návrhový a kontrolní výpočet. Odhady součinitele prostupu tepla.
5. Odpařování a konstrukce odpařovacích aparátů.
6. Jedno a vícestupňové odpařovací stanice. Termokomprese a mechanická komprese. Protiproudé, souproudé a smíšené uspořádání látkových proudů.
7. Sušení a sušící aparáty. Látkové a energetické bilance sušícího procesu.
8. Kontaktní, konvektivní a rozprašovací sušení. Sušení v jedno a vícestupňových aparátech. Zvláštní případy sušících procesů - sublimační sušení a lyofilizace.
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.9.2021, 1:48 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)