česky  čs
english  en
Výrobní linky chemické (2181097)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:10Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Principy a zásady návrhu výrobní linky. Charakteristika chemické výroby. Zdroje surovin. Charakteristiky technologických postupů a strojního zařízení. Vybrané výrobní linky zpracovatelských výrob: linky na zpracování uhlí, čpavkárny, výrobny anorganických kyselin, linky na výrobu anorganických hnojiv, elektrolytické výrobny.(Pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)