česky  čs
english  en
Výrobní linky (2181100)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Principy, zásady a metodika návrhu výrobních linek, komplexní řešení linek v návaznosti na ostatní provozy, odpady, energetiku a životní prostředí. Charakteristiky technologických postupů a používaných strojních zařízení. Praktické poznatky z navrhování linek. Výpočty linek a jejich částí, regulace. Optimalizace konstrukčních a provozních parametrů linek. Vybrané linky potravinářského a chemického průmyslu - popis, technologie, jednotlivé aparáty a zařízení, principy jejich činnosti, nové trendy.
Osnova
1. VL obecně, bilance VL, vztah VL a okolní prostředí. Teoretické návrhy VL a praktické provozní zkušenosti.
2. VL v chemickém průmyslu - petrochemie.
3. VL v chemickém průmyslu - petrochemie.
4. Potravinový řetězec, údržnost potravin, příčiny zkázy potravin, prodloužení trvanlivosti. Druhy a účel zásob ve VL. Způsoby snižování energetické náročnosti VL. Cíle potravi-nářského průmyslu. Postup při návrhu VL
5. Výrobní linky v mlékárnách (flow sheet mlékárny, příjem a ošetření mléka, pasterace a sterilace, výroba konzumního mléka, výroba sušeného mléka).
6. Výrobní linky v mlékárnách (výroba másla, jogurtu a zakysaných výrobků, mražených krémů, tvarohu, měkkých a tvrdých sýrů).
7. Výroba sladu (flow sheet VL, příjem ječmene, máčení, klíčení, hvozdění, konečná úprava sladu).
8. Výroba piva (flow sheet VL, příjem, čištění a uskladnění surovin, příprava sladu, práce a schéma varny, chlazení a filtrace mladiny, spilka a CK tanky, ležácký sklep, kvasniční hospodářství, lahvárenská linka a KEG sudy).
9. VL v cukrovarech (flow sheet VL, příjem a ukládka řepy, čištění a praní řepy a výroba řízků, těžení šťávy a zpracování vyloužených řízků, vápenka a hašenka, epurace (čištění šťávy), třtinové cukrovary).
10. VL v cukrovarech (odpařovací stanice, varna, cukerní hospodářství, tepelně-energetická centrála, vodní hospodářství, kondenzační stanice, nové směry v technologii).
11. VL na výrobu mouky (flow sheet VL mlýnů, obilní zrno - popis a složení, čištění zrna, příprava zrna před mletím, mletí obilí, třídění a čištění krupice a mouky).
12. VL pekařského průmyslu (flow sheet VL, VL na výrobu chleba - výroba kvasu, popis a funkce VL, procesy ke kterým dochází při pečení a v upečeném chlebu, VL na rohlíky, pekařské pece).
13. VL na výrobu škrobu (sacharidy = cukry a škroby, suroviny pro výrobu škrobu, flow sheet VL na výrobu škrobu z brambor a kukuřice, rafinace škrobového mléka, hydrolýza škrobu, modifikované škroby).
14. VL tukového průmyslu (suroviny pro výrobu tuků, výroba surového oleje, výroba stolní-ho oleje, výroba ztužených tuků)

Podle možností exkurze do pivovaru, pekárny a Coca-Coly.

Osnova cvičení
1. Ekonomický rozbor tepelné a tlakové pasterace šťávy.
2. Příklady z VL petrochemického průmyslu.
3. Příklady z VL petrochemického průmyslu.
4. Porovnání ohřevu drčáky a deskovými zahřívači.
5. Vliv zapojení deskového a trubkového barometrického zahřívače.
6. Temperace sila na cukr, návrh ventilátoru, optimalizace návrhu.
7. Využití nanofiltrace k zahušťování šťávy. Bilance fluidní sušárny cukru a řepných řízků.
8. Pásová sušárna bez a s recirkulací sušícího vzduchu - vliv na spotřebu energie.
9. Návrh linky na výrobu sušeného mléka (hmotová a entalpická bilance linky, pastér a re-kuperace tepla, odparka, sušárna vč. příkonu ventilátoru a rozprašovacího kotouče)
10. Návrh linky na výrobu sušeného mléka (návrh způsobu regulace, optimalizace linky)
11. Návrh linky na výrobu sušeného mléka (další možnosti optimalizace linky).
12. Návrh a výpočet cukrovarnické odparky.
13. Návrh a optimalizace cukrovarnické odparky.
14. Zápočtový test
Literatura
Hoffman P., Filková I.: Výrobní linky potravinářské. Skriptum ČVUT
Hocking M.B.: Chemical technology and pollution control, Elsevier 2005
Požadavky
Viz http://fsinet.fsid.cvut.cz/cz/U218/peoples/hoffman/PREDMETY/VLP/VLP.htm
Klíčová slova
Výrobní linky, potravinářský průmysl, chemický průmysl, mlékárna, pivovar, cukrovar, pekárna, škrobárna, tukový průmysl.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)