česky  čs
english  en
Výrobní linky (2181108)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Principy, zásady a metodika návrhu výrobních linek, komplexní řešení linek v návaznosti na ostatní provozy, odpady, energetiku a životní prostředí. Charakteristiky technologických postupů a používaných strojních zařízení. Praktické poznatky z navrhování linek. Výpočty linek a jejich částí, regulace. Optimalizace konstrukčních a provozních parametrů linek. Vybrané linky potravinářského a chemického průmyslu - popis, technologie, jednotlivé aparáty a zařízení, principy jejich činnosti, nové trendy.
Osnova
1. VL obecně, bilance VL, vztah VL a okolní prostředí. Teoretické návrhy VL a praktické provozní zkušenosti.
2. VL v chemickém průmyslu - petrochemie.
3. VL v chemickém průmyslu - petrochemie.
4. Potravinový řetězec, údržnost potravin, příčiny zkázy potravin, prodloužení trvanlivosti. Druhy a účel zásob ve VL. Způsoby snižování energetické náročnosti VL. Cíle potravi-nářského průmyslu. Postup při návrhu VL
5. Výrobní linky v mlékárnách (flow sheet mlékárny, příjem a ošetření mléka, pasterace a sterilace, výroba konzumního mléka, výroba sušeného mléka).
6. Výrobní linky v mlékárnách (výroba másla, jogurtu a zakysaných výrobků, mražených krémů, tvarohu, měkkých a tvrdých sýrů).
7. Výroba sladu (flow sheet VL, příjem ječmene, máčení, klíčení, hvozdění, konečná úprava sladu).
8. Výroba piva (flow sheet VL, příjem, čištění a uskladnění surovin, příprava sladu, práce a schéma varny, chlazení a filtrace mladiny, spilka a CK tanky, ležácký sklep, kvasniční hospodářství, lahvárenská linka a KEG sudy).
9. VL v cukrovarech (flow sheet VL, příjem a ukládka řepy, čištění a praní řepy a výroba řízků, těžení šťávy a zpracování vyloužených řízků, vápenka a hašenka, epurace (čištění šťávy), třtinové cukrovary).
10. VL v cukrovarech (odpařovací stanice, varna, cukerní hospodářství, tepelně-energetická centrála, vodní hospodářství, kondenzační stanice, nové směry v technologii).
11. VL na výrobu masa - surovina, kapacity, flow sheet VL zpracování vepřů a drůbeže.
12. VL masa - popis a princip činnosti jednotlivých zařízení.
13. VL lihovarnického průmyslu - suroviny, chemizmus lihového kvašení, teorie destilace, příklady zařízení.

Osnova cvičení
1. Bilancování procesu.
2. Základní bilance linky na výrobu sušeného mléka.
3. Základní bilance linky na výrobu sušeného mléka.
4. Chlazení vody ve spirálovém výměníku.
5. Chlazení vody ve spirálovém výměníku - optimalizace.
6. Temperace nádrží - určení ztrát tepla a potřebného topného výkonu.
7. Určení ztrát tepla z Robertovy odparky.
8. Návrh linky na sterilizaci masových konzerv.
9. Návrh linky na sterilizaci masových konzerv - optimalizace.
10. Návrh linky na zahušťování prasečí kejdy.
11. Návrh linky na zahušťování prasečí kejdy - možnosti optimalizace.
12. Návrh a výpočet cukrovarnické odparky.
13. Praktické poznatky z provozu VL.
14. Zápočtový test
Literatura
Hoffman P., Filková I.: Výrobní linky potravinářské. Skriptum ČVUT
Hocking M.B.: Chemical technology and pollution control, Elsevier 2005
Požadavky
Viz http://fsinet.fsid.cvut.cz/cz/U218/peoples/hoffman/PREDMETY/VLP/VLP.htm
Klíčová slova
Výrobní linky, potravinářský průmysl, chemický průmysl, mlékárna, pivovar, cukrovar, masozávod, drůbežářský průmysl, lihovarnický průmysl.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)