česky  čs
english  en
Hydromechanické procesy (2181109)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:HPSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+1.7C+0.3L
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět aplikuje teoretické znalosti z předmětů Přenos hybnosti tepla a hmoty a mechaniky tekutin na teorii a výpočty následujících procesů a příslušných zařízení: proudění v potrubních větvích a sítí, proudění v porézní vrstvě, filtrace, hydraulické separační procesy, fluidace, míchání, zpracování partikulárních materiálů. S principem jednotlivých procesů a stanovováním procesních charakteristik zařízení se studenti seznámí v rámci laboratorních cvičení v poloprovozní laboratoři ústavu.
Vyučující
prof. Ing. Tomáš Jirout Ph.D.
Zimní 2024/2025
prof. Ing. Tomáš Jirout Ph.D.
Zimní 2023/2024
prof. Ing. Tomáš Jirout Ph.D.
Zimní 2022/2023
prof. Ing. Tomáš Jirout Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Základní rovnice. Třecí a místní ztráty. Základní úlohy při navrhování potrubí.
2. Proudění stlačitelných tekutin potrubím. Návrh a výpočty potrubních sítí.
3. Proudění nenewtonských kapalin potrubím.
4. Doprava tekutin. Teorie čerpadel. Návrh potrubí s čerpadlem. Konstrukční provedení čerpadel. Kompresory.
5. Proudění v porézních a náplňových vrstvách. Teorie filtrace.
6. Filtrace a konstrukční provedení filtrů.
7. Dělení směsí v gravitačním poli. Usazování a usazováky. Hydraulické třídění a rozdružování. Probublávání, flotace, patrové kolony.
8. Dělení směsí v odstředivém poli. Odstředivky a vírové odlučovače.
9. Fluidace.
10. Míchání kapalin a nenewtonských látek. Míchání v heterogenních systémech a mísení partikulárních látek. Statické směšovače.
11. Základy mechaniky partikulárních látek.
12. Skladování a doprava partikulárních látek.
13. Drcení a mletí. Granulace. Třídění partikulárních látek.
Literatura
RIEGER F., NOVÁK V., JIROUT T.: Hydromechanické procesy I, II. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005 (2007). 209 s., 167 s.
GEANKOPOLIS, C. J.: Transport Processes and Separation Process Principles. 4th edition. New Jersey: Publishing as Prentice Hall PTR, 2003.1026 p.
BACKHURST, J. R. et al.: Chemical Engineering: Fluid Flow, Heat Transfer and Mass Transfer. Elsevier Butterworth Heinemann, 1999.
RICHARDSON, J. F., HARKER, J. H.: Chemical Engineering. Vol. 1+2, Elsevier Butterworth Heinemann, 2002.
TARLETON, S.: Solid/liquid separation: Equipment Selection and Process Design. Elsevier Butterworth Heinemann, 2007.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)