česky  čs
english  en
Projektování a provoz výrobních linek (2181110)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:PPVLSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Životní cyklus projektu. Pojmy a účastníci výstavby. Studie proveditelnosti. Projektová dokumentace procesní technologie, kusové technologie a budovy. Bilancování linek. Legislativa stavby. Náklady stavby, jejich struktura a odhady. Ekonomické posouzení výnosnosti projektu. Dodavatelské systémy. Smluvní vztahy. Projektové řízení. Údržba a provozování linek. Bezpečnost provozu.
Vyučující
prof. Ing. Tomáš Jirout Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Michal Netušil Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Jiří Moravec Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Michal Netušil Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Jiří Moravec Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Michal Netušil Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Přehled problematiky projektování. Životní cyklus projektu. Základní pojmy výstavby. Studie proveditelnosti.
2. Druhy projektové dokumentace, členění z procesního a legislativního pohledu. Proces návrhu a přípravy dokumentace. Zužování alternativ.
3. Projektová dokumentace procesní technologie (reglement, PFD, P&ID, datasheet). Tvorba schémat.
4. Projektová dokumentace kusové technologie (organizační diagram, dispoziční schéma). Příklad stanovení požadavků na vybavení technologie (časové standardy).
5. Projektová dokumentace budov (koordinační plán). Legislativní a jiné požadavky na přípravu dokumentace budov. Lokalizace prvků stavby v prostoru.
6. Legislativní požadavky na projektovou dokumentaci.
7. Bilancování linek – základní postupy.
8. Bilancování linek – metodika řešení.
9. Náklady stavby a jejich struktura. Odhady nákladů stavební a technologické části. Místní a časové faktory ceny.
10. Ekonomické pojmy v projektování. Toky hotovosti, investiční příležitosti, diskontování. Stanovení výnosnosti projektu a vlastních zdrojů (kritéria ziskovosti). Rozhodnutí o realizaci projektu.
11. Dodavatelské systémy. Smluvní vztahy, typy smluv, obsah technické a komerční části smlouvy. Projektové řízení (rozsah, čas, náklady, kvalita, lidské zdroje, rizika, nákup).
12. Údržba zařízení. Servisní zásahy, zarážky, plánování oprav. Řízení rizik.
13. Bezpečnost provozování technologických linek. Legislativní požadavky, zajištění bezpečnosti provozu a ochrany zdraví.
Literatura
Roušar, I. Projektové řízení technologických staveb. Praha: Grada Publishing, 2008
Ulrich, G.D. A guide to Chemical Engineering Process Design and Economics. New York: John Wiley & Sons, 1984
Peters, M.S., Timmerhaus, K.D., West, R.E. Plant Design and Economics for Chemical Engineers. New York: McGraw-Hill, 2003.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)