česky  čs
english  en
Výrobní linky potravinářského průmyslu (2181115)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:VLPPSchválen:13.01.2020
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Principy, zásady a metodika návrhu výrobních linek, komplexní řešení linek v návaznosti na ostatní provozy, odpady, energetiku a životní prostředí. Charakteristiky technologických postupů a používaných strojních zařízení. Příklady návrhu a optimalizace linek v potravinářském a příbuzném průmyslu.
Vyučující
doc. Ing. Jan Skočilas Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Jan Skočilas Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Jan Skočilas Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Principy a metodika návrhu výrobních linek (VL). Cíle rozvoje potravinářského průmyslu.
2. Energetická náročnost VL a způsoby snižování energetické náročnosti.
3. Výrobní linky v mlékárnách.
4. Výroba sladu a piva.VL v masném průmyslu.
5. VL v cukrovarech.
6. VL na výrobu mouky a linky pekařského průmyslu
7. VL na výrobu škrobu.
8. VL tukového průmyslu.
9. VL nápojového průmyslu, lihovary, sodovkárny, vinařství.
10. VL speciálních potravin, doplňků stravy, polotovarů pro potravinářský průmysl.
11. Speciální požadavky na VL potravinářského průmyslu, konstrukce, technologie, čištění a sanitace.
12. Doprava a uchování potravin. Legislativa.
Literatura
Hoffman P., Filková I.: Výrobní linky potravinářské. Skriptum ČVUT.
KADLEC, Pavel, Karel MELZOCH a Michal VOLDŘICH. Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob: [technologie potravin]. Ostrava: Key Publishing, 2012. Monografie (Key Publishing). ISBN 9788074180866.
SINGH, R. Paul. a Dennis R. HELDMAN. Introduction to food engineering. 4th ed. Boston: Elsevier/Academic Press, 2009. ISBN 978-0-12-370900-4.
HELDMAN, Dennis R. a Daryl B. LUND. Handbook of food engineering. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis, 2007. Food science and technology (Taylor & Francis). ISBN 9780824753313.
FELLOWS, P.J. Food processing technology: principles and practice. 3rd ed. Boca Raton, Fla: CRC Press, 2009. ISBN 9781845696344.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)