česky  čs
english  en
Výroba a recyklace plastů a bioplastů (2181121)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:VRPBSchválen:13.01.2020
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní popis technologií, výrobních linek a zařízení pro výrobu a recyklaci syntetických i přírodních polymerních materiálů. Rozdělení, složení a struktura polymerů a biopolymerů a suroviny pro jejich výrobu. Technologické postupy a polymerizační reakce při výrobě polymerů a biotechnologické postupy výroby biopolymerů. Metody a technologie recyklace plastů a odbourávání bioplastů. Výrobní linky a zařízení v těchto technologiích.
Osnova
1. Základní rozdělení polymerů a jejich složení a struktura.
2. Metody přípravy polymerů. Polymerizační reakce.
3. Aditiva a pomocné látky pro plasty a elastomery.
4. Technologické postupy polymerace – výrobní linky.
5. Zařízení v technologiích výroby polymerů.
6. Podmínky, metody a technologie recyklace plastů.
7. Výrobní linky pro recyklaci plastů.
8. Zařízení v technologiích recyklace plastů.
9. Základní rozdělení biopolymerů, jejich klasifikace, vlastnosti, využití v průmyslu, recyklace a odbourání. Životní cyklus biologicky odbouratelných polymerů.
10. Technologie výroby bioplastů z odpadních surovin. Předúprava surovin. Technologie výroby biopolymerů pomocí enzymů, hub a plísní.
11. Zařízení v technologiích výroby a zpracování bioplastů.
12. Recyklace a odbourávání bioplastů – podmínky, metody, technologie, linky, zařízení.
13. Vliv na životní prostředí.
Literatura
Brydson J. A.: Plastics materials. Butterworth-Heinemann. 1999. ISBN 0 7506 4132 0
Stevens E. S.: Green Plastics: An introduction to the new science of biodegradable plastics. Princeton University Press. 2001. ISBN 978-0691049670.
Pila S.: Handbook of Bioplastics and Biocomposites Engineering Applications. Wiley-Scrivener Publishing House, Salem, 1st Edition, 2012. ISBN 978-0-470-62607-8.
Thielen M.: Bioplastics: Basisc. Applications. Markets. Polymedia Publisher. 2012. ISBN 978-3981498110.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)