Zařízení a technologie zpracování odpadů (2181122)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:ZTZOSchválen:13.01.2020
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s tradičními zařízeními a technologiemi pro zpracování tuhých odpadů, kapalných odpadů a plynných emisí. Studenti získají přehled o proudových technologických schématech, hmotových bilancích, energetických bilancích a o ekonomice provozu metod spalování, skládkování, kompostování tuhých odpadů, o technologiích čištění odpadních vod, a o technologiích čištění plynných emisí včetně nových trendů zpracování odpadů chemickými, termochemickými metodami (pyrolýza, zplyňování, FT syntéza na chemikálie), biochemického zpracování (anaerobní a aerobní fermentace) a biologickými metodami.
Vyučující
doc. Ing. Lukáš Krátký Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Lukáš Krátký Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Lukáš Krátký Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Přehled technologií zpracování tuhých, kapalných a plynných odpadů, produkce odpadů v jednotlivých průmyslových odvětvích. Odpadní suroviny, bioprodukty, biopaliva, technologické možnosti využití odpadní biomasy.
2. Zařízení a technologie a zařízení pro předúpravu odpadů - principy, základní technologická schémata, popis a konstrukce klíčových strojů a zařízení, procesní parametry technologie, provozní zkušenosti.
3. Tradiční zařízení a technologie pro zpracování tuhých odpadů – spalování, skládkování, kompostování - principy, základní technologická schémata, popis a konstrukce klíčových strojů a zařízení, procesní parametry technologie.
4. Zařízení a technologie pro zpracování odpadních vod, kalů a plynných emisí - příklady typických schémat ČOV pro komunální a průmyslové potravinářské OV, zařízení a technologie pro čištění odpadních vod, metody čištění plynů.
5. Zařízení a technologie pyrolýzy odpadů - principy, základní technologická schémata, popis a konstrukce klíčových strojů a zařízení, procesní parametry technologie, provozní zkušenosti.
6. Zařízení a technologie zplyňování odpadů - principy, základní technologická schémata, popis a konstrukce klíčových strojů a zařízení, procesní parametry technologie, provozní zkušenosti.
7. Zařízení a technologie pro transformaci odpadů na bioplyn, biovodík a bioetanol- principy, základní technologická schémata, popis a konstrukce klíčových strojů a zařízení, procesní parametry technologie, provozní zkušenosti.
8. Zařízení a technologie pro konverzi olejnatých odpadů na bioolej a bionaftu -principy, základní technologická schémata, popis a konstrukce klíčových strojů a zařízení, procesní parametry technologie.
9. Zařízení a technologie pro transformaci odpadů na biopaliva 3. generace - základní technologická schémata, popis a konstrukce klíčových strojů a zařízení, procesní parametry technologie, provozní zkušenosti.
10. Zařízení a technologie pro transformaci odpadů na biopaliva 4. generace principy - základní technologická schémata, popis a konstrukce klíčových strojů a zařízení, procesní parametry technologie, provozní zkušenosti.
11. Zařízení a technologie pro výroby bioplastů pomocí enzymů, hub a plísní - typy technologií zpracování, základní technologická schémata, popis a konstrukce klíčových strojů a zařízení, procesní parametry technologie
12. Legislativa, rizikovost provozů, vliv na životní prostředí, možnosti recyklace, budoucnost zpracování odpadů, vize výroby biopaliv a bioproduktů.
13. Ekonomické posouzení a analýza metod zpracování a likvidace odpadů, moderní trendy a budoucnost zpracování odpadů, vize výroby biopaliv a bioproduktů.
Literatura
HOFFMAN, P. a NOVÁK, V. Zpracování exhalací a odpadů. Vyd. 2. Praha: ČVUT, 2002.
Hocking M.B.: Handbook of Chemical Technology and Pollution Control, Elsevier 2006.
Lee, S., a Shah, Y.T. Biofuels and Bioenergy: Processes and Technologies. Boca Raton: CRC Press, 2013.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.7.2024, 8:22 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)