česky  čs
english  en
Základy procesní techniky (2181124)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní přehled výrobních linek, základních typů strojů, aparátů a zařízení používaných v potravinářském, spotřebním a chemickém průmyslu a zařízeních pro ekologii (spalovny, čištění odpadních vod a plynů).
Základní přehled principů činnosti, tj. základy hydromechanických procesů (filtry, odstředivky, čerpadla, usazováky), základy tepelných procesů (tepelné výměníky, odparky, sušárny, pece, odporový ohřev, mikrovlnný ohřev), základy difúzně-separačních procesů (destilační kolony, extraktory, absorbery).
Experimentální demonstrace vybraných principů. Demonstrace vybraných výrobních linek formou exkurzí.
Osnova
1. Výrobní linky:přehled, schémata, základy projektování.
2. Exkurse - potravinářský podnik
3,4 Exkurse - podnik spotřebního průmyslu
5,6 Exkurse - chemický podnik, strojírenský podnik oboru
7.Výrobní linky-technologie, procesní technika.
8.Přehled hydromechanických zařízení
9.Přehled tepelných zařízení
10.Přehled difúzně separačních zařízení
11.Reaktory a bioreaktory
12. Základy stavby procesních zařízení.
13.Procesní strojírenství a chemický, potravinářský a spotřební průmysl v ČR
14.Prezentace vybraného podniku-výrobní program, technologie, zařízení.
Osnova cvičení
1. Programy pro projektování
2. Exkurse - podnik spotřebního průmyslu
3. Exkurse - potravinářský podnik
4. Přehled hydromechanických zařízení - míchací zařízení, filtry
5. Přehled tepelných zařízení - odparka, ohmická ohřev, sušárna
6. Reaktory a bioreaktory - fermentor, hydrolýza
7. Prezentace vybraného podniku oboru -výrobní program, technologie, zařízení
Literatura
Klíčová slova
procesní technika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)