Procesní zařízení a výrobní linky (2181125)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:OPR1Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Absolvent se seznámí se základy oboru Procesní inženýrství a vybranými linkami zpracovatelského průmyslu.
Vyučující
doc. Ing. Lukáš Krátký Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Lukáš Krátký Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Lukáš Krátký Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Základy hydromechanických procesů a zařízení.
2. Základy tepelných procesů a zařízení.
3. Základy difúzně-separačních procesů a zařízení.
4. Základy stavby výrobních linek a procesních zařízení.
5. Vybrané linky potravinářského průmyslu.
6. Vybrané linky chemického průmyslu.
7. Vybrané linky farmaceutického průmyslu.
8. Vybrané linky biotechnologického průmyslu.
9. Vybrané linky na zpracování odpadu.
10. Výroba bioplynu a biopaliv.
Literatura
Podklady v IS systému Moodle CVUT.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.6.2024, 21:47 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)