česky  čs
english  en
Procesní zařízení a výrobní linky (2181126)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:PZVLSchválen:27.04.2022
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Studenti se seznámí se základy oboru Procesní inženýrství. Získají ucelený základní přehled o principech a konstrukčním uspořádání klíčových strojů a aparátů, základní informace o popisu a charakteristikách vybraných výrobních linek z chemického, potravinářského a zpracovatelského průmyslu včetně odvětví čistění odpadních vod a plynů, moderních přístupů zpracování odpadů a výroby biopaliv. Veškerá přednášená problematika je ilustrována na jednoduchých příkladech a na demonstračních experimentálních zařízení v laboratořích ústavu.
Vyučující
doc. Ing. Lukáš Krátký Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Lukáš Krátký Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Zimní 2022/2023
Osnova
Osnova cvičení
Výpočet příkladů demonstrujících vybrané procesy a linky.
Ukázka experimentálních zařízení v laboratořích ústavu
Literatura
Rieger R., Novák V., Jirout T., Hydromechanické procesy, skripta ČVUT.
Šesták J., Žitný R., Tepelné pochody, skripta ČVUT.
Ditl P., Difúzně separační pochody, skripta ČVUT.
Dufek M., Průmyslová chemie, skripta ČVUT.
Hoffman P., Výrobní linky potravinářské, skripta ČVUT.
Hoffman P., Novák V. Zpracování exhalací a odpadů, skripta ČVUT.
Studijní materiály a pomůcky v elektronické podobě umístěné na www.moodle.cvut.cz.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)