česky  čs
english  en
Hydromechanické procesy (2181129)
Departments:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Abbreviation:Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:*Credits:6
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Teorie a základy výpočtu následujících procesů a příslušných zařízení: proudění v potrubních větvích a sítích, proudění v porézních vrstvách, filtrace, usazování a probublávání, dělení směsí v odstředivém poli, fluidace, míchání, skladování a doprava sypkých materiálů, drcení a mletí, granulace, třídění a mísení partikulárních látek
Structure
1. Úvod. Základní rovnice.
2. Třecí a místní ztráty. Základní úlohy při navrhování potrubí.
3. Proudění stlačitelných tekutin potrubím. Základy výpočtu potrubních sítí.
4. Proudění nenewtonských kapalin potrubím.
5. Výpočet potrubí s čerpadlem.
6. Proudění v porézních a náplňových vrstvách.
7. Filtrace.
8. Usazování. Hydraulické třídění a rozdružování.
9. Probublávání, flotace, patrové kolony.
10. Dělení směsí v odstředivém poli.
11. Fluidace.
12. Míchání kapalin rotačními míchadly. Míchání kapalin ve statických směšovačích.
13. Základy mechaniky partikulárních latek. Skladování a doprava partikulárních latek. Drcení a mletí.
14. Granulace. Třídění a mísení partikulárních látek.
Structure of tutorial
1. Výpočty proudění v potrubí a potrubních sítích. Výpočet proudění plynu v potrubí.
2. Výpočty proudění nenewtonských kapalin potrubím. Výpočet potrubí s čerpadlem.
3. Výpočty prodění v porézních a náplňových vrstvách. Návrhové výpočty koláčových a hloubkových filtrů.
4. Výpočet usazovací rychlosti. Návrhové výpočty usazováků a zařízení pro hydraulické třídění a rozdružování
5. Návrhové výpočty odstředivek a cyklónů.
6. Výpočet zařízení s fluidní vrstvou.
7. Návrhové výpočty míchacích zařízení.
Literarture
Rieger, F. - Novák, V. - Jirout, T.: Hydromechanické procesy I. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005 (2007). 209 s.

Rieger, F. - Novák, V. - Jirout, T.: Hydromechanické procesy II. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005 (2007). 167 s.
Requirements
Znalosti, absolvování předmětu:
Přenos hybnosti, tepla a hmoty
Keywords
Procesní inženýrství, Hydromechanické procesy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)