česky  čs
english  en
Hydromechanické procesy (2181132)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:7Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Teorie a základy výpočtu následujících procesů a příslušných zařízení: proudění v potrubních větvích a sítích, proudění v porézních vrstvách, filtrace, usazování a probublávání, dělení směsí v odstředivém poli, fluidace, míchání, skladování a doprava sypkých materiálů, drcení a mletí, granulace, třídění a mísení partikulárních látek
Osnova
1. Úvod. Míchání kapalin rotačními míchadly.
2. Základní rovnice. Třecí a místní ztráty. Základní úlohy při navrhování potrubí.
3. Proudění stlačitelných tekutin potrubím. Základy výpočtu potrubních sítí.
4. Proudění nenewtonských kapalin potrubím.
5. Výpočet potrubí s čerpadlem.
6. Proudění v porézních a náplňových vrstvách.
7. Filtrace.
8. Usazování. Hydraulické třídění a rozdružování.
9. Probublávání, flotace, patrové kolony.
10. Dělení směsí v odstředivém poli.
11. Fluidace.
12. Míchání kapalin ve statických směšovačích. Základy mechaniky partikulárních latek.
13. Skladování a doprava partikulárních latek. Drcení a mletí.
14. Granulace. Třídění a mísení partikulárních látek.
Osnova cvičení
3. Výpočty proudění nenewtonských kapalin potrubím. Výpočet potrubí s čerpadlem.
4. Výpočty prodění v porézních a náplňových vrstvách. Návrhové výpočty koláčových a hloubkových filtrů.
5. Výpočet usazovací rychlosti. Návrhové výpočty usazováků a zařízení pro hydraulické třídění a rozdružování
6. Návrhové výpočty odstředivek a cyklónů.
7. Výpočet zařízení s fluidní vrstvou.
Literatura
Rieger F., Novák V., Jirout T.: Hydromechanické procesy I a II. Skripta ČVUT
Požadavky
Absolvování předmětu
Přenos hybnosti, tepla a hmoty
Klíčová slova
Procesní inženýrství. Hydromechanická procesy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)