česky  čs
english  en
Tepelné výměníky (2181133)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:7Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Klasifikace výměníků. Přenos tepla ve výměnících bez fázových změn a přenos tepla s fázovými přeměnami - var, kondenzace, tuhnutí, tavení, sublimace. Tlaková ztráta při proudění ve výměnících. Trubkové výměníky, teoretické základy, návrhové postupy. Výměníky tepla s rozšířenou teplosměnnou plochou. Výměníky tepla ve speciálních technologiích - vysokoteplotní a vysokotlaké aparáty, výměníky pro kryogeniku, jadernou energetiku. Kompaktní výměníky. Výměníky s rotujícími plochami. Dynamika a nestacionární provoz výměníků. Konstrukční aspekty, vibrace, dimenzování výměníků tepla. Výměníkové sítě, ekonomické aspekty návrhu. Projekt komplexního tepelného výpočtu výměníku. (Není určeno pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)
Osnova
1. Úvod, zařazení výměníků tepla do kategorie kalorických aparátů. Klasifikace výměníků, konstrukční materiály.
2. Přenos tepla ve výměnících bez fázových přeměn.
3. Přenos tepla ve výměnících s fázovými přeměnami - var, kondensace, tuhnutí, tavení,
sublimace.
4. Tlaková ztráta při proudění ve výměnících tepla.
5. Trubkové výměníky - teoretické základy.
6. Trubkové výměníky bez fázových přeměn.
7. Trubkové výměníky s fázovými přeměnami.
8. Výměníky tepla s rozšířenou (extended surface) teplosměnnou plochou (žebrování nebo statické směšovače).
9. Výměníky tepla ve speciálních technologiích - vysokoteplotní a vysokotlakové aparáty, výměníky pro kryogeniku, výměníky pro vysoce korozivní media, výměníky v jaderné energetice, výměníky pro kapalné kovy a soli.
10. Kompaktní výměníky.
11. Výměníky tepla s rotujícími plochami.
12. Dynamika a nestacionární provoz výměníků tepla.
13. Konstrukční aspekty návrhu výměníků.
Osnova cvičení
1. Zvláštní případy výpočtu součinitele přestupu tepla.
2. Výpočet součinitelů přestupu tepla při fázových přeměnách.
3. Hydraulický a tepelný výpočet výměníků tepla.
4. Výpočet kaloriferu.
5. Hydraulický a tepelný výpočet deskového nebo spirálového výměníku tepla.
6. Nestacionární ohřev nebo chlazení vsádek.
7. Komplexní návrh výměníků tepla. Výměníkové sítě.
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)