česky  čs
english  en
Konstrukce procesních zařízení (2181135)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Obecná metodika návrhu a konstrukce procesních zařízení. Používané konstrukční materiály a jejich vlastnosti. Korozní a mechanické opotřebení procesních zařízení, protikorozní ochrana. Konstrukční řešení procesních zařízení s ohledem na jejich technologičnost. Dimenzování základních částí zařízení - kmitání, tlakové namáhání. Konstrukční řešení svařovaných konstrukcí - metody svařování, typy svarů a jejich použití. Výpočty potrubních soustav.
Osnova
1. Kategorizace procesních zařízení, specifikace řešených problémů, příklady.
2. Obecná metodika návrhu a konstrukce procesních zařízení.
3. Konstrukční materiály pro procesní zařízení.
4. Korozní a mechanické opotřebení procesních zařízení. Protikorozní ochrana.
5. Technologičnost konstrukce procesních zařízení.
6. Kmitání jednohmotové a vícehmotové soustavy na hřídeli - zjištění vlastních frekvencí. Vyvažování rotačních zařízení.
7. Tlakové nádoby - norma ČSN 690010.
8. Tlakové nádoby - norma ČSN 690010.
9. Svařované konstrukce - metody svařování, typy svarů, konstrukční řešení.
10. Přírubové spoje a těsnění.
11. Přírubové spoje a těsnění.
12. Potrubní systémy - řešení teplotních dilatací.
13. Potrubní systémy - řešení teplotních dilatací.
Osnova cvičení
1. Příklady procesních zařízení. Zadání semestrálních prací.
2. Obecný rozbor zadaných procesních zařízení.
3. Řešení procesního systému zadaných zařízení.
4. Řešení energetického, řídícího a nosného systému zadaných zařízení.
5. Návrh základních vlastností zadaných zařízení (velikost, příslušenství, konstrukční řešení).
6. Dimenzování základních částí zadaných zařízení.
7. Kmitání jednohmotové a vícehmotové soustavy na hřídeli - příklady.
8. Příklad výpočtu tlakové nádoby.
9. Řešení svarových spojů na zadaných zařízeních.
10. Výpočet teplotních dilatací v potrubním systému.
11. Návrh přírubového spoje.
12. Výpočty těsnění.
13. Prezentace řešení semestrálních prací.
Literatura
Lukavský, J. Konstrukce a stavba aparátů. Praha: ČVUT, 1971.
Lukavský, J. Konstrukce výrobních zařízení. Praha: ČVUT, 1984.
Jaššo, I., Lukavský, J. Konstrukce aparátů. Praha: ČVUT, 1989.
Sigl, F. Zpracovatelské stroje. Praha: SNTL, 1992.
ČSN 690010
ČSN EN 13445-3
Klíčová slova
konstrukce, procesní zařízení, tlakové nádoby, koroze, potrubní systémy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)