česky  čs
english  en
Stavba procesních a zpracovatelských zařízení (2181137)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:SPZZSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základy návrhu, dimenzování a konstruování procesních a zpracovatelských strojů a aparátů. Studenti získají přehled o základním konstrukčním uspořádání strojů a aparátů, o metodice konstrukčního návrhu výměníku tepla a mechanicky míchané nádoby s přenosem tepla, o volbě vhodného konstrukčního materiálu, o metodice pevnostních výpočtů a zásadách konstruování včetně informací o výrobě, zkoušení a provozování strojů a aparátů.
Vyučující
doc. Ing. Lukáš Krátký Ph.D.
Zimní 2024/2025
doc. Ing. Lukáš Krátký Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Lukáš Krátký Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Lukáš Krátký Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Typické procesní a zpracovatelské stroje a aparáty, tokové principy, obecný postup při návrhu zařízení.
2. Konstrukční materiály pro procesní a zpracovatelské stroje a aparáty.
3. Svařování – metody, svary, svařování tlakových aparátů, pevnostní výpočet, kontrola jakosti svarů.
4. Obecné postupy dimenzování částí strojů a aparátů.
5. Základy pevnostních výpočtů tlakových aparátů dle EN 13 445.
6. Základy technické plasticity a její aplikace při pevnostních výpočtech tlakových nádob.
7. Základy konstrukčního návrhu výměníku tepla a mechanicky míchané nádoby s přenosem tepla.
8. Zásady konstruování klíčových uzlů strojů a aparátů, technologičnost konstrukce.
9. Teplotní dilatace v aparátech a potrubních systémech, teplotní napětí.
10. Kmitání nepohyblivých a pohyblivých částí strojů a zařízení.
11. Utěsňování nepohyblivých a pohyblivých součástí.
12. Tlustostěnné nádoby – návrh, pevnostní výpočet, konstrukce.
13. Koroze a protikorozní ochrana.
14. Výroba, zkoušení a provozování strojů a aparátů, provozní zkušenosti a spolehlivost zařízení.
Literatura
* Lukavský, J. et al.: Konstrukce výrobních zařízení. Praha: ČVUT, 1984.
* Jaššo, I. a Peciar, M: Konštrukcia výrobných zariadení, Bratislava: Vydavaťelstvo STU, 2000, ISBN 80-227-1372-4.
* Moss D.: Pressure vessel design manual. Gulf Professional Publishing, 2004, ISBN 0-7506-7740-6
* Harvey J.F.: Theory and design of pressure vessels. Van Nostrand Reinhold Company, 1985, ISBN 0-442-23248-9
* ČSN 69 0010. Tlakové nádoby stabilní. Praha: Český normalizační institut, 1993.
* ČSN EN 13445. Netopené tlakové nádoby. Praha: Český normalizační institut, 2016.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)