česky  čs
english  en
Experimentální metody (2181147)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:EMOSchválen:25.04.2023
Platí do: ??Rozsah:3P+0C+4L
Semestr:Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na seznámení se s experimentálními metodami používanými v energetice, procesní technice a technice prostředí.
Praktické úlohy zahrnují aplikace měřicích metod při experimentech a měřeních na vybraných strojích a zařízeních používaných v energetice (chladicí zařízení, hydraulické stroje, kotle), zpracovatelského průmyslu a v technice prostředí (vytápění, větrání, klimatizace, omezování hluku, alternativní zdroje energie a ochrana ovzduší).
Osnova
Základy měřenívybraných fyzikálních veličin a používané měřící přístroje veličin.
Praktické úlohy zahrnují aplikace měřicích metod při experimentech a měřeních na vybraných strojích a zařízeních používaných v energetice (chladicí zařízení, hydraulické stroje, kotle).
Praktické úlohy zahrnují aplikace měřicích metod při experimentech a měřeních na vybraných strojích a zařízeních zpracovatelského průmyslu.
Praktické úlohy zahrnují aplikace měřicích metod při experimentech a měřeních na vybraných strojích a zařízeních používaných v technice prostředí (vytápění, větrání, klimatizace, omezování hluku, alternativní zdroje energie a ochrana ovzduší).
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)