česky  čs
english  en
Úvod do kryogenní techniky (2181150)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměř na seznámení studentů s problematikou návrhu a provozu zařízení kryogenní techniky. Předkládá základní principy a technologie dosažení nízkých teplot, vhodné materiály a konstrukce. Ukazuje příklady výroby, montáže a provozu zařízení určených pro práci za nízkých teplot.
Osnova
1. Základy termomechaniky a principy oběhů pro dosahování nízkých teplot. 2. Vhodné konstrukční materiály a jejich vlastnosti pro kryogenní techniku. 3. Pracovní látky pro kryogeniku, tepelná izolace.4. Základní typy zařízení, princip a konstrukce ? kryogenerátory, kryostaty.5. Technologické linky aplikace nízkých teplot - děličky vzduchu, zkapalňovače plynů.6. Technologické linky aplikace nízkých teplot ? uskladnění a doprava kapalných plynů.7. Návrh zařízení kryogenní techniky, tepelné bilance.8. Pevnostní výpočty, mechanická namáhání zařízení.9. Výrobní postupy, montáž a údržba kryogenních zařízení.10. Utěsňování, materiály těsnění a zkoušky těsnosti kryogenních zařízení.11. Měření fyzikálních veličin, řízení a regulace aparátů za nízkých teplot.12. Využití speciálních vlastností materiálů při nízkých teplotách. Supravodivost.13. Základy bezpečnosti práce v prostřední nízkých teplot.
Osnova cvičení
1. Tepelná bilance kryogenního oběhu2. Návrh kryostatu.3. Technologie zkapalňování plynů4. Pevnostní výpočet kryostatu.5. Návrh a výpočet těsnění kryogenního aparátu.6. Návrh měření teploty a tlaku při nízkých teplotách
Literatura
? Ota J.: Kryogenní technika a její aplikace, Praha, 2004.? Weisend J.G: Handbook of Cryogenic Enginnering, Taylor, 1998? Rotter M.: Fyzikální základy a technika nízkoteplotního experimentu, Praha 1982.? Jelínek J., Málek Z.: Kryogenní technika, Praha, 1982? Groszlpwski J.: Technika vysokého vakua, Praha, 1981.? Dúbravcová V.: Vakuová a ultravakuová technika, Alfa, 1998.
Požadavky
Znalost termomechaniky.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)