česky  čs
english  en
Úvod do kryogenní techniky (2181151)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:ÚKTSchválen:13.01.2020
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměř na seznámení studentů s problematikou návrhu a provozu zařízení kryogenní techniky. Předkládá základní principy a technologie dosažení nízkých teplot, vhodné materiály a konstrukce. Ukazuje příklady výroby, montáže a provozu zařízení určených pro práci za nízkých teplot.
Osnova
1. Základy termomechaniky a principy oběhů pro dosahování nízkých teplot.
2. Vhodné konstrukční materiály a jejich vlastnosti pro kryogenní techniku.
3. Pracovní látky pro kryogeniku, tepelná izolace.
4. Základní typy zařízení, princip a konstrukce – kryogenerátory, kryostaty.
5. Technologické linky aplikace nízkých teplot - děličky vzduchu, zkapalňovače plynů.
6. Technologické linky aplikace nízkých teplot – uskladnění a doprava kapalných plynů.
7. Návrh zařízení kryogenní techniky, tepelné bilance.
8. Pevnostní výpočty, mechanická namáhání zařízení.
9. Výrobní postupy, montáž a údržba kryogenních zařízení.
10. Utěsňování, materiály těsnění a zkoušky těsnosti kryogenních zařízení.
11. Měření fyzikálních veličin, řízení a regulace aparátů za nízkých teplot.
12. Využití speciálních vlastností materiálů při nízkých teplotách. Supravodivost.
13. Základy bezpečnosti práce v prostřední nízkých teplot.
Osnova cvičení
Literatura
Ota J.: Kryogenní technika a její aplikace, Praha, 2004.
Weisend J.G: Handbook of Cryogenic Engineering, Taylor, 1998
Rotter M.: Fyzikální základy a technika nízkoteplotního experimentu, Praha 1982.
Jelínek J., Málek Z.: Kryogenní technika, Praha, 1982
Grozskowski J.: Technika vysokého vakua, Praha, 1981.
Dúbravcová V.: Vakuová a ultravakuová technika, Alfa, 1998.
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)