česky  čs
english  en
Hydromechanická zařízení (2181502)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Provedení, principy činnosti a základní provozní a projekční výpočty následujících procesních zařízení: potrubní větve a sítě, náplňové a patrové kolony, filtrační zařízení (koláčové a hloubkové filtry), usazovací zařízení, odstředivky a cyklóny, fluidní zařízení, míchací zařízení, zásobníky a dopravníky na sypké materiály, drtiče a mlýny, granulátory, mísiče, zařízení pro mechanické i hydraulické třídění a rozdružování, vytlačovací, vstřikovací a vyfukovací stroje, válcovací zařízení. Hlavní pozornost je věnována zejména konstrukčnímu provedení těchto zařízení a osvojení si zásad jejich použití, provozování a údržby v procesním průmyslu a v příbuzných odvětvích.
Vyučující
prof. Ing. Tomáš Jirout Ph.D.
Zimní 2023/2024
prof. Ing. Tomáš Jirout Ph.D.
Zimní 2022/2023
prof. Ing. Tomáš Jirout Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Úvod.
2. Základní rovnice. Třecí a místní ztráty. Základní úlohy při navrhování potrubí. Výpočet potrubních sítí.
3. Čerpadla. Výpočet potrubí s čerpadlem.
4. Průtok porézní vrstvou. Náplňové kolony. Patrové kolony.
5. Filtrace. Výpočet filtrů. Koláčové a hloubkové filtry.
6. Výpočet usazovací rychlosti. Usazováky. Zařízení pro hydraulické třídění a rozdružování. Flotátory.
7. Usazovací a filtrační odstředivky.
8. Cyklony. Fluidní zařízení.
9. Míchací zařízení.
10. Statické směšovače. Zásobníky na sypké materiály.
11. Dopravníky na sypké materiály. Drtiče a mlýny.
12. Granulátory. Mísiče. Mechanické třídění.
13. Zpracovatelské stroje - lisování, vstřikování, vytlačování, vyfukování, válcování.
Osnova cvičení
1. Výpočty potrubních větví a sítí.
2. Výpočet potrubí s čerpadlem.
3. Návrhové výpočty koláčových a hloubkových filtrů.
4. Výpočet usazovací rychlosti. Návrhové výpočty usazováků a zařízení pro hydraulické třídění a rozdružování
5. Návrhové výpočty odstředivek a cyklónů.
6. Výpočet zařízení s fluidní vrstvou.
7. Návrhový výpočet míchacích zařízení.
Literatura
Rieger, F., Novák, V., Jirout, T.: Hydromechanické procesy I. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 209 s. ISBN 80-01-03283-8.
Rieger, F., Novák, V., Jirout, T.: Hydromechanické procesy II. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 167 s. ISBN 80-01-03302-3.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)