česky  čs
english  en
Difuzně separační zařízení (2181509)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět difúzně separační zařízení (dále jen DSZ) seznamuje s procesy a zařízeními, kde dochází k dělění směsí kapalin a plynů na základě principů fyzikálně chemických rovnováh, či mechanismů přenosu hmoty. Užívají se ke koncentraci produktů ze zředěných roztoků nebo naopak se užívají k čištění plynných a kapalných směsí separací nežádoucích složek.
Osnova
1. Rozdělení a principy DSP
2. Základy přenosu hmoty
3. Základy destilace
4. Základy rektifikace
5. Typy rektifikačních zařízení
6. Základy absorbce
7. Výpočty absopčních zařízení
8. Typy kolonových aparátů pro rektifikaci a absorpci a jejich návrh
9. Základy extrakce
10. Výpočty a typy extrakčních zařízení
11. Základy adsorpce
12. Výpočty a typy adsorpčních zařízení
13. Membránové operace
14. Krystalizace a krystalizátory

Osnova cvičení
1. Základní vztahy a veličiny v přenosu hmoty, fázové rovnováhy, molekulární difúze, konvektivní přenos hmoty.
2. Výpočet absorpční kolony, diferenciální bilance, stanovení výšky kolony.
3. Jednoduchá kontinuální destilace binární směsi.
4. Rektifikační destilace, výpočet počtu pater destilační kolony.
5. Extrakce, výpočet jednostupňového extrakčního zařízení, vícestupňová extrakce.
6. Adsorpční kolona - rovnováha, návrh velikosti zařízení.
7. Membránové procesy, výpočet hustoty toku membránou.
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
Jednotkové operace, difúzně separační pochody
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)