Difúzně separační procesy (2181701)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+1.7C+0.3L
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět difúzně separační procesy seznamuje s procesy a zařízeními, kde dochází k dělení směsí kapalin a plynů na základě principů fyzikálně chemických rovnováh, či mechanismů přenosu hmoty. Tyto procesy se využívají pro čištění plynných, kapalných roztoků i pro získávání žádaných produktů ze směsí. S principem jednotlivých procesů a stanovováním procesních charakteristik zařízení se studenti seznámí v rámci laboratorních cvičení v poloprovozní laboratoři ústavu.
Vyučující
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Rozdělení a principy DSP, základní pojmy.
2. Bilancování hmoty ve vícesložkových systémech. Stanovení dělící práce na separaci složek.
3. Inspekční analýza rovnic přenosu hmoty.
4. Difúze v plynných, kapalných a tuhých látkách. Difúzní součinitele.
5. Přenos hmoty při směšování proudů. Nestacionární přenos hmoty.
6. Absorpce a exsorpce.
7. Destilace.
8. Rektifikace.
9. Zařízení pro kontakt plynů a kapalin.
10. Extrakce, vyluhování, mytí a superkritická extrakce.
11. Adsorpce a iontoměniče.
12. Membránové operace.
13. Krystalizace a rozpouštění. Krystalizátory.
Literatura
Ditl P.: Difúzně separační pochody, skripta ČVUT a v nich doporučená literatura.
Treybal, R.E.: Mass Transfer Operations. 3rd. Edition, Mc GrawHill, New York (1980).
Khoury F.M.: Multistage Separation Processes. 3 rd Edition. CRC Press, ISSN: 0-8493-1856-4 (2005).
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2024, 17:29 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)