česky  čs
english  en
Čištění odpadních vod a plynů (2181703)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:ČOVPSchválen:13.01.2020
Platí do: ??Rozsah:2P+1L
Semestr:Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Fyzikálně chemické principy čištění odpadních vod a plynů, příklady strojního řešení různých způsobů čištění OV i plynů, ekologické požadavky, příklady návrhů a výpočtů vybraných technologií čištění OV i plynů, globální ekologické souvislosti vč. ekonomického posouzení.
Vyučující
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Zimní 2020/2021
Osnova
1. Ekobilance, vodohosp. bilance, druhy vod a jejich charakteristika, určení spotřeby vody a množství OV.
2. Projekt ČOV a kanalizace, druhy znečištění OV, určování znečištění OV, Metody čištění OV.
3. Mechanické způsoby ČOV.
4. Biologické ČOV, porovnání aerobního a anaerobního způsobu ČOV. Kalové hospodářství.
5. Aerobní ČOV (způsoby, druhy), kontrola práce ČOV. Aerace a typy aeračních zařízení.
6. Anaerobní ČOV, míchaný reaktor, UASB reaktor, vyhnívací nádrž, anaerobní komora s náplní.
7. Fyzikální metody čištění OV.
8. Příklady řešení ČOV pro komunální a průmyslové potrav. OV, provozní zkušenosti. Dezinfekce OV.
9. Vznik emisí a principy jejich likvidace. Metody čištění plynů, odlučovací principy.
10. Mechanické čištění. Vlastnosti částic. Druhy odlučovačů a cyklonů, hodnocení jejich účinnosti.
11. Mokré odlučovače, filtry, el. odlučovače. Principy likvidace plynných emisí.
12. Odstraňování plynných a těkavých látek. Separace SO2, NOx, CO2 a těkavých organických látek.
13. Principy odsiřování. Suché, polosuché a mokré odsíření spalin, regenerativní metody odsíření.
Osnova cvičení
Literatura
Hoffman P., Novák V.: Zpracování exhalací a odpadů. Skriptum ČVUT
Gray N. F.: Water technology. Elsevier 2005
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)