česky  čs
english  en
Přenosové jevy a fyzikální chemie (2181705)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:PJFCHSchválen:13.01.2020
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vybrané statě z přenosu hybnosti a tepla a fyzikální chemie potřebné jako teoretický základ pro zpracování polymerních materiálů a plastů. Inženýrská reologie. Konstitutivní rovnice vysokoviskózních látek a tavenin plastů a jejich proudění. Přestup tepla v polymerních materiálech, taveninách plastů a vysokoviskózních látkách. Stavové chování, termodynamika, fázové přechody a rovnováhy polymerů a polymerních roztoků.
Osnova
1. Základní bilanční rovnice. Rovnice kontinuity. Bilance hybnosti – Cauchyho rovnice.
2. Inženýrská reologie. Rotační, oscilační a vytlačovací reometrie.
3. Konstitutivní rovnice vysokoviskózních látek a tavenin plastů.
4. Proudění vysokoviskózních látek a tavenin plastů v základních geometriích.
5. Rozložení doby zdržení při toku vysokoviskózních látek a tavenin plastů.
6. Bilance energie a přenos tepla. Fourier-Kirchhoffova rovnice.
7. Přestup tepla v polymerních materiálech, taveninách plastů a vysokoviskózních látkách.
8. Nestacionární úlohy. Přestup tepla při fázových změnách.
9. Stavové p-v-T chování polymerů a jejich roztoků.
10. Termodynamika polymerních roztoků.
11. Termodynamické vlastnosti polymerů a jejich směsí.
12. Fázové přechody polymerů.
13. Fázové rovnováhy polymerních roztoků
Literatura
Požadavky
Šesták J. - Rieger F.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2005.
Bird R. B. - Stewart,W. E. - Lightfoot E. N.: Přenosové jevy. ACADEMIA, Praha, 1968.
Mark J. E.: Physical Properties of Polymers Handbook. ISBN: 978-0-387-31235-4 (Print) 978-0-387-69002-5 (On-line)
Danner R. P. - High M. S.: Handbook of Polymer Solution Thermodynamics. American Institute of Chemical Engineers. 1993. ISBN 0-8169-0579-7
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)