česky  čs
english  en
Předdiplomní projekt (2182038)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+6C
Semestr:10Kredity:7
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Projekt zaměřený na přípravu diplomové práce
Osnova
Osnova cvičení
Literární rešerše zadané problematiky. Rozbor řešení. Příprava případných experimentů.
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
Literární rešerše, rozbor řešení, příprava experimentů.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)