česky  čs
english  en
Předdiplomní projekt (2182038)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+6C
Semestr:10Kredity:7
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Projekt zaměřený na přípravu diplomové práce
Osnova
Osnova cvičení
Literární rešerše zadané problematiky. Rozbor řešení. Příprava případných experimentů.
Literatura
Klíčová slova
Literární rešerše, rozbor řešení, příprava experimentů.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)