česky  čs
english  en
Oborový projekt (2182121)
Departments:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Abbreviation:OPApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:Credits:2
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Teoretický úvod do vybraných technologií procesní techniky s následnou exkurzí. Práce na semestrálním projektu zaměřeném na problematiku strojů a aparátů pro potravinářský, chemických, zpracovatelský průmysl a ekologii.
Structure
Literarture
dle pokynů vedoucích semestrálních projektů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)