Oborový projekt II. (2182122)
Departments:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Abbreviation:OP2Approved:30.08.2019
Valid until: ??Range:0P+4C+0L
Semestr:Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Teoretický úvod do vybraných technologií procesní techniky s následnou exkurzí. Práce na semestrálním projektu zaměřeném na problematiku strojů a aparátů pro potravinářský, chemických, zpracovatelský průmysl a ekologii.
Structure
Literarture
dle pokynů vedoucích dílčích semestrálních projektů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 26.5.2024, 1:56 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)