Oborový projekt II. (2182122)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:OP2Schválen:30.08.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+4C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Teoretický úvod do vybraných technologií procesní techniky s následnou exkurzí. Práce na semestrálním projektu zaměřeném na problematiku strojů a aparátů pro potravinářský, chemických, zpracovatelský průmysl a ekologii.
Osnova
Literatura
dle pokynů vedoucích dílčích semestrálních projektů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.4.2024, 12:52 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)