česky  čs
english  en
Diplomový projekt (2183000)
Departments:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Abbreviation:DPROApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:0P+16C
Semestr:Credits:16
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Diplomový projekt je závěrečná samostatná činnost studenta při řešení a zpracování diplomové práce. Projekt prověřuje schopnost samostatného logického technického myšlení, orientace v problému, práce s technickými materiály a aplikace nabytých teoretických znalostí studentů.
Structure
Literarture
Určí dle tématu diplomové práce vedoucí diplomového projektu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)