česky  čs
english  en
Projekt I. (2183011)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+5C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Na počátku navazujícího magisterského studia si student/studentka zvolí z nabízených rámcových témat podle svého zaměření konkrétní téma. Každé téma má určeného svého vedoucího a také maximální počet studentů, kteří mohou projekty v rámci daného tématu řešit (obvykle 1 až 3). Předměty Projekt I slouží jako první vstupy do řešení zvolené problematiky. Je zaměřen zejména na zhodnocení současného stavu dané problematiky, na možné postupy do budoucna a na praktické návrhy jednoduchých systémů a řešení dané problematiky. Následující Projekt II a III rozvíjí zadané téma s využitím znalostí a poznatků z teoretických a průpravných předmětů připojených k těmto projektům. Poslední Projekt IV je vlastně diplomový projekt v jehož rámci již student/studentka pracuje na své diplomové práci. Každý student/studentka obdrží vlastní zadání a individuálně vypracovává jednotlivé projekty, který následně obhajuje na závěr každého semestru. Konzultace se konají pravidelně každý ve skupině 2 až 3 studentů s odpovídajícím zaměřením.
Osnova

Osnova cvičení
Literatura
Veškeré studijní podklady dostupné na moodle.cvut.cz.

Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)