česky  čs
english  en
Projekt I. (2183011)
Departments:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Abbreviation:Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:0P+5C
Semestr:*Credits:5
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Úvod do experimentálního měření vybraných neelektrických veličin (teploty, tlaky, průtoky, ...). Úvod do vyhodnocení experimentálních data - metody lineární a nelineární regresní analýzy, odhady intervalů spolehlivosti hledaných parametrů a testování hypotéz s pomocí programu MATLAB. Praktické měření termofyzikálních a transportních vlastností látek. Měření velikosti částic a jejich distribuce. Praktické měření na laboratorních či poloprovozních zařízeních v halové laboratoři - fermentor, přímý ohmický a mikrovlnný ohřev, homogenizační a suspendační charakteristiky rotačních míchadel, měření na rozprašovací sušárně a měření charakteristiky odstředivého čerpadla a potrubní větve.
Structure
1. Úvod. Vyhodnocování experimentáních dat (metody lineární a nelineární regrese, odhady intervalů spolehlivosti parametrů, testování hypotéz) s pomocí MATLABu.
2. Vyhodnocování experimentáních dat (metody lineární a nelineární regrese, odhady intervalů spolehlivosti parametrů, testování hypotéz) s pomocí MATLABu.
3. Práce v laboratoři (seznámení s bezpečností práce v laboratoři, seznámení s používanou měřící technikou, demonstrační měření).
4. Kalibrace čidel a přístrojů (praktické měření).
5. Termofyzikální vlastnosti látek - měření tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacity (praktické měření).
6. Reologické vlastnosti kapalin (praktické měření).
7. Měření velikosti částic a jejich distribuce (praktické měření).
8. Přímý ohmický a mikrovlnný ohřev látek (praktické měření v halové laboratoři).
9. Homogenizační a suspendační charakteristiky rotačních míchadel (praktické měření v halové laboratoři).
10. Měření hydraulické charakteristiky odstředivého čerpadla a potrubní větve (praktické měření v halové laboratoři).
11. Fermentor (praktické měření v halové laboratoři).
12. Měření na rozprašovací sušárně (praktické měření v halové laboratoři).
13 a 14. Dokončení laboratorních referátů, zápočet, prezentace výsledků.
Structure of tutorial
1. Úvod. Vyhodnocování experimentáních dat (metody lineární a nelineární regrese, odhady intervalů spolehlivosti parametrů, testování hypotéz) s pomocí MATLABu.
2. Vyhodnocování experimentáních dat (metody lineární a nelineární regrese, odhady intervalů spolehlivosti parametrů, testování hypotéz) s pomocí MATLABu.
3. Práce v laboratoři (seznámení s bezpečností práce v laboratoři, seznámení s používanou měřící technikou, demonstrační měření).
4. Kalibrace čidel a přístrojů (praktické měření).
5. Termofyzikální vlastnosti látek - měření tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacity (praktické měření).
6. Reologické vlastnosti kapalin (praktické měření).
7. Měření velikosti částic a jejich distribuce (praktické měření).
8. Přímý ohmický a mikrovlnný ohřev látek (praktické měření v halové laboratoři).
9. Homogenizační a suspendační charakteristiky rotačních míchadel (praktické měření v halové laboratoři).
10. Měření hydraulické charakteristiky odstředivého čerpadla a potrubní větve (praktické měření v halové laboratoři).
11. Fermentor (praktické měření v halové laboratoři).
12. Měření na rozprašovací sušárně (praktické měření v halové laboratoři).
13 a 14. Dokončení laboratorních referátů, zápočet, prezentace výsledků.
Literarture
http://moodle.fs.cvut.cz (Ročníkový projekt I)
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)