česky  čs
english  en
Chemie (2183019)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:1Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Látkové soustavy, složení soustav. Látková bilance. Fyzikální rovnováhy (soustava plynná, kapalná, pevná). Soustavy jednosložkové. Fázové diagramy jednosložkových soustav. Soustavy vícesložkové - roztoky. Reakční kinetika. Chemické rovnováhy homogenních a heterogenních soustav. Energetické bilance chemických procesů. Entalpie soustavy. Reakční teplo. Uskutečnitelnost děje. Gibbsova energie. Iontové rovnováhy. Elektrochemie. Elektrolýza. Galvanické články. Korozní děje.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)