česky  čs
english  en
Diplomová práce (2183990)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:DPSchválen:14.01.2020
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je výsledkem práce studenta/studentky v průběhu celého navazujícího magisterského studia. Každý student obdrží vlastní zadání a individuálně vypracovává svojí diplomovou práci na základě výsledků předchozích projektů.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)