česky  čs
english  en
Přenos hybnosti tepla a hmoty - speciální otázky teorie (2186002)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:LKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Základní rovnice transportních dějů. Přenos hybnosti. Jednorozměrné proudění. Dvourozměrné proudění. Inspekční analýzy Navierových Stokesových rovnic. Přibližné metody řešení. Plouživé proudění. Ideální proudění. Proudění v mezní vrstvě. Integrální metody. Turbulentní proudění. Rozložení dob prodlení v technologických zařízeních. Přenos tepla. Inspekční analýza Fourierovy Kirchhoffovy rovnice. Vedení tepla ve více proměnných. Konvektivní přenos tepla - Graetzovo řešení a Levequeova aproximace. Přenos hmoty. Difúzní rovnice. Podobnost přenosu tepla a hmoty.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)