česky  čs
english  en
Využití počítače v procesním inženýrství I. (2186009)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:ZKredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je úvodním kursem, který ma nastínit možnost použití počítače
procesním inženýrem. Operační systémy počítačů (Windows, Unix).
Počítačové zpracování dokumentů (sazba, pravidla sazby, TeX, LaTeX).
Počítačové sítě a zdroje (informační zdroje, rešerše, web a ostatní
služby). Použití Excelu, Matlabu a vyšších programovacích jazyků pro
numerické výpočty (v přenosových jevech). Využití počítače v měření a
zpracování naměřených dat (Excel). Technické prostředky pro měření
(převodníky, měření neelektrických veličin). Měření s Excelem.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)